بایگانی برچسب‌ها : انجمن آشوریان

IID_logo

هفته جهانی گفت و گوی ادیان

هفته جهانی گفت و گوی ادیان

همزمان با هفته جهانی گفتگوی ادیان و به مناسبت روز جهانی صلح، نشست “ارزشهای مشترک”عصر چهاردهم شهریور در مؤسسه گفتگوی ادیان با حضور ریاست محترم موسسه گفتگوی ادیان و موبد دکتر اردشیر خورشیدیان ( رییش انجمن موبدان تهران)، آلبرت کوچویی(رییس انجمن آشوریان و کلدانیان)، دکتر حمامی لاله زار( مشاور مذهبی کلیمیان) برگزار شد.
حجت الاسلام سید محمد علی ابطحی در سخنان افتتاحیه خود در این نشست بر تأثیر دین در فرهنگ سازی تأکید کرد و اظهار داشت که هیچ جامعه انسانی را بدون دین نمی توان تصور کرد و بر اساس باورهای ادیان اولین موجود مخلوق پروردگار پیغمبر خدا بوده و بنا بر آموزه های اکثر ادیان آخرین موجود نیز به آموزه های دینی توجه خواهد داشت.

ابطحی با اشاره به این نکته که سالها است که نگاه جدی تری به دین در سطح جهانی به وجود آمده است گفت : اگر ما فصل یازدهم سپتامبر را یکی از فصول نگاه جامعه بشری به دین بدانیم طبیعی است که از آن زمان به بعد نگاه به دین جدی شد، اما متأسفانه این نگاه با خشونت آغاز شد. به دنبال جدی شدن موضوع دین در جامعه بشری هفته گفتگو ادیان نیز به پیشنهاد مؤسسه خانواده برای عشق و صلح در حمایت از روز بین المللی صلح این هفته انتخاب و هفته ای به نام گفتگوی دینی نامگذاری شد.
دکتر موبد اردشیر خورشیدیان رئیس انجمن موبدان تهران دیگر سخنران این نشست بود که با اشاره به مشترکات تمام ادیان اهورایی در درجه اول یکتا پرستی ( توحید)، اعلام پیام آوری( نبوت) و باور به معاد است گفت : بر اساس باور اشو زرتشت انسان به دوعلت اشرف مخلوقات شد که یکی از آنها “خرد” و دیگری “وجدان” است. اشو زرتشت همه انسانها را از هر دین و نژاد و جنس برابر دانسته و اخلاق انسانی یعنی پیروی از اندیشه و کردار و گفتار و راستی و پاکی در راستای ایجادی یک زندگی سالم را خواستار شده است.
خورشیدیان درباره اشتراک میان انبیاء الهی نیز گفت: در باور پیامبر اسلام، انسانیت از ملت و مذهب بالاتر است و پیروان وی می آموزند که در مرحله اول باید انسان باشند. بنابراین در باور زرتشتی تمام رسولان پیام آورانی هستند که از سوی خداوند برگزیده شده اند تا انسان را به پرستش خدای یگانه از روی شناخت کامل هدایت کنند. این اصل از جمله نقاط اشتراک پیروان ادیان است که پیامبر آنها را با شناخت کامل به یگانگی دعوت می کنند. پس از مطالعه ادیان و مذاهب جهان، با قاطعیت می توان گفت که هیچ اختلاف بنیادی میان اصل و اساس ادیان مشاهده نکرده ام.
اسقف اعظم سبوه سرکسیان اسقف ارامنه تهران در این نشست با اشاره به تنوع فرهنگ، سنت، نظامهای سیاسی متضاد و خطر جهانی شدن و چالشهای جدید، اظهار داشت: همسایگی، همزیستی و اتحاد میان فرهنگها و تمدنهای مختلف فرصت شناخت و درک متقابل و تعامل فراهم کرده است.
اسقف اعظم تأکید کرد: جامعه چند مذهبی، چند ملیتی و چند فرهنگی معاصر قادر نیست بدون گفتگو و همکاری مشترک مایه برکت و خیر برای انسانها باشد، گفتگوهای دینی با الهام از عشق و دستورات خداوند تشکیل می شوند تا شرکت کنندگان خود را در برابر نگاه خداوندی بیازمایند و بررسی کنند که تا چه اندازه به فرامین او پایبند هستیم.
سرکسیان همچنین گفتگو را برکتی ازجانب خداوند دانست و اظهار داشت که گفتگو که باید محورزندگی وفعالیت مومنان چرا که در زندگی روزمره، و روابط ما گفتگو عاملی است که به ما قوت می بخشد و ما را هدایت می کند.
رهبر ارامنه مسیحی تهران با اشاره به خدای یکتا که سرچشمه ایمان مؤمنان است گفت: بر اساس اعتقاد اسلام و تمام ادیان الهی تمام انسانها یک خانواده هستند که این خانواده همان خانواده خداوند هستند و در نتیجه اعضای آن برادر یکدیگر هستند تمام ادیان اعتفاد دارند وظیفه آنها هدایت انسان به سوی حیات ابدی است و تمام آنها عشق و صلح و حقیقت را ترویج می کنند.
دکتر یوسف حمامی لاله زار مشاور مذهبی کلیمیان در رابطه با محوریت این نشست، گفت : قبول این اصل که بین معتقدان و ادیان الهی ارزشهای مشترکی وجود دارد که بر اساس آن می توان بحث و گفتگو کرد ، یکی ازمهمترین شرایط برای رسیدن به تفاهم و گذر از شرایط نفاق، رودررویی ، جنگ و ستیز است.
وی گفتگو بر اساس ارزشهای مشترک را شروع و آغازی مناسب برای شناخت بهتر و ادامه همکاری توصیف کرد و به برخی از ارزشهای مشترک درادیان الهی اشاره کرد .
دکتر حمامی لاله زار ایمان به خداوند را مهمترین اصل دانست و گفت: اعتقاد به وجود خداوند یکتا که ازلی وابدی است ستون اصلی و سنگ بنای ادیان توحیدی است، درکتاب مقدس نیز تصریح شده است که فرد صالح بر اساس ایمان خود زندگی می کند.
مشاور مذهبی انجمن کلیمیان تهران گفت: این اصل که انسان بر اساس تصویر خداوند آفریده شده و عالی ترین نقطه در کار آفرینش است. آگاهی از این موضوع ارزش انسان را دو چندان می کند .
آلبرت کوچوئی رئیس انجمن آشوریان نیز با اشاره به اینکه بررسی مشترکات دینی را باید به رهبران دینی سپرد، اظهار داشت که دیدگاه وی درباره آشوریان دیدگاهی صرفا ملی است.
وی طی سخنرانی خود نگاهی اجمالی به باورها و حماسه های سرزمین بین النهرین پیش از پذیرش مسیحیت در میان آشوریان ارائه داد و گفت: پرسش خدایان و نگاه به آسمانها و دل سپردن به راز و رمز ستارگان و سیارگان تفکری بود که این سرزمین را دربرگرفته بود. هنگامی که آریائیها با باورها ی ابتدایی و پس از آن باروهای زرتشت به این سرزمین آمدند سومری ها، اکدیها و آشوریها به پرستش نیروی پرتوان و لایزال دست پیدا کرده بودند.
کوچوئی همچنین اشاره کرد که بسیاری از آیین سرزمین آشوریان به باورهای تازه تبدیل شده که در این میان می توان به باور آب ریزان، شب یلدا، میلاد عیسی در روز زایش خورشید از باروهای مشترک این سرزمین و رسوخ آن به مسیحیت و زردشت می توان مشاهده کرد. باور مردم آشور به چند خدائی بوده اما با پذیرش مسیحیت باورهای پیشین خود را به گونه ای دگرگون کردند که به مسیحیت کشاندند و حتی پرستش برخی از خدایان تا چهار قرن پس از مسیحیت ادامه داشت.
در ادامه این نشست حجت اسلام سید محمد علی ابطحی رئیس مؤسسه گفتگوی ادیان اظهار داشت: متأسفانه امروزه خشونت بنام دین در دنیا شکل گرفته و مسابقه ای بر خلاف انبیا ایجاد شده که تلاش می کند آتش خشونت را به نام دین شعله ورتر کند . دین عنصری است که همواره از قابلیت سوء استفاده ابزاری از آن وجود داشته است . از آنجا که دین عنصری است که با دین در ارتباط است و باورهای انسانها الزاماً عقلانی نیست بعضاً بر اساس احساس شکل گرفته، این امر ظرفیت استفاده از دین را افزایش می دهد. این ظرفیت به جای آنکه به همکاری مشترک تبدیل شود به ظرفیت مقابله و رویارویی از سوی افرادی تبدیل شده است که نماینده دین خدا نبوده اما همواره از بلندترین صدا برخوردار بوده اند.
ایده برگزاری هفته گفتگوی ادیان از سوی مؤسسه ” خانواده جهانی صلح و دوستی” مستقر در نیویورک ایالات متحده، در حمایت از روز بین المللی صلح ارائه شده است، این مؤسسه یک سازمان غیر انتفاعی بوده که توسط “هسین تائو”، استاد دارما که مؤسسه موزه ادیان جهان نیز بوده تأسیس شده است. این مؤسسه بر اساس فلسفه احترام به تمام ادیان، تساهل نسبت به تمام فرهنگ ها و عشق به زندگی فعالیت می کند.
مؤسسه خانواده جهانی صلح و دوستی فعالیت های خود را در راستای برقراری یک جامعه هماهنگ از طریق آموزش معنوی، سازمان دادن و هدایت فعالیتهای جوانان در عرصه های اجتماعی و حمایت از گفتگوی بین ادیان متمرکز کرده است.
هفته جهانی گفتگوی ادیان از ۱۹ تا ۲۵ شهریور در نقاط مختلف جهان برگزار می شود .