IID_logo

حزب کمونیست چین و آزار مسیحیان

حزب کمونیست چین و آزار مسیحیان

حزب کمونیست چین به آزار و اذیت کلیساهای مسیحی در داخل مرزهای چین ادامه می‌دهد، این امر سبب اعتراض جماعت‌های مسیحی شده است.
کلیساهای چین مدت مدیدی است شاهد رفتارهای خشونت آمیز از سوی حزب کمونیست چین هستند. امروز بر همه کس آشکار است که حزب کمونیست با متهم کردن این کلیساها به نقض قانون اساسی یکی پس از دیگری اقدام به بستن این کلیساها می‌کند. به همین دلیل کلیسایی در منطقه ونژو اخیراْ با نظارت و مراقبت شبانه روزی از کلیسا مراقبت می‌کند به این امید که مانع از اقدامات تخریبی مخالفان شود.
اقدامات ضد مسیحی سابقه دار حزب کمونیست
دولت کمونیستی چین بستن و خراب کردن کلیساهای مسیحیان در چین را از تابستان گذشته شروع کرده است. در حالی که مقامات رسمی چین انواع و اقسام دلایل را برای انجام این اقدامات برمی‌شمارند از جمله ساختار غیر قانونی کلسیاها،‌اما هدف و نیت واقعی آنها کاملاْ آشکار است: هدف مقابله با دینی است که مورد تایید مقامات رسمی کشور نیست. حمایت و دفاع دولت از این اقدامات که به وضوح ابزار سرکوب یکی از بزرگترین ادیان است خشم بسیاری از مردم را برانگیخته و آنها را نسبت به دولت بدبین کرده است.
بیت المقدس چین
کلیسای واقع در منطقه ونژو یکی از محبوب ترین و پرطرفدارترین کلیساهای منطقه است و به دلیل پتانسیل بالایی که در جذب مومنان مسیحی دارد بیت المقدس چین نامیده می‌شود. افراد بسیاری از کیلومترها دورتر به این کلیسا می‌ایند و در مراسم دینی آن شرکت می‌کنند و البته به دیدن صلیب بسیار بزرگی که در بیرون از کلیسا نصب شده است می‌روند. این مکان که امروزه به نماد صلح و دین تبدیل شده است سبب برانگیختن واکنش مقامات چینی به این کلیسا شده است. مقامات چینی اصرار دارند که این صلیب سازه ای خطرناک است و به همین دلیل در اردیبهشت ماه امسال (۲۰۱۴) آن را پایین کشیدند. این اقدام سبب درگیریهای بین پلیس و پیروان مسیحی این کلیسا شد. پلیس در این درگیریها متوسل به اقدامات خشونت بار شد.
افق تاریک
با توجه به اقدامات اخیر دولت در جهت از بین بردن کامل صلیب و خراب کردن ساختمان کلیسابه نظر می‌رسد حزب کمونیست و مقامات رسمی چین حاضر به کنار آمدن و تحمل کلیسای منطقه ونژو نیستند. پیروان این کلیسا خود حفاظت از کلیسا را به عهده گرفته اند و به صورت نیروی محافظ در داخل ساختمان از پشت نرده ها به صورت مانعی بین پلیس ضد شورش و کلیسای محبوبشان عمل میکنند. چن زیهای یکی از رهبران کلیسا به زبان هشدار میگوید: «آنها که باد میکارند طوفان درو خواهند کرد». متاسفانه فیلم های شاهدان عینی گواه بر رفتار خشن پلیس با محافظان کلیساست.