IID_logo

مسلمانان آمریکایی فعالترین کاربران توئیتر

مسلمانان آمریکایی فعالترین کاربران توئیتر

نتایج جالب پژوهش‌های انجام گرفته درباره شبکه‌های اجتماعی:

اخیراْ پژوهشی که از سوی دانشگاه رایت استیت در دیتون آمریکا پژوهشی با عنوان چشم انداز دینی آمریکا در توئیتر انجام گرفته است نشان میدهد که اگر دین را مبنای مقایسه کاربران در توئیتر قرار دهیم مسلمانان فعال‌ترین کاربران این شبکه اجتماعی هستند،‌در حالی که یهودیان و مسیحیان در رده های پایین تر قرار گرفته‌اند. این پژوهش بر اساس تعدا افرادی بود که در پروفایل خود دین خود را اعلام کرده بودند.

این اطلاعات که در توئیتر ثبت شده است انجام این پژوهش را آسان تر کرده بود. جامعه آماری این تحقیق شامل ۲۵۰۰۰۰ کاربر توئیتر است که محققان ۹۶ میلیون توئیت آنها را بررسی کرده‌اند. لازم به ذکر است که فالوئرهای این کاربران و کسانی که این کاربران نوشته های آنها را دنبال می‌کنند نیز بخشی از این پژوهش بوده اند. این گروه از کاربران در مقایسه با گرو کنترلی مورد بررسی قرار گرفتند که در پروفایل خود هیچ هویت دینی برای خود ذکر نکرد‌ه‌اند.
برخی از نتایج جالب توجه این پژوهش از این قرار است:
• افرادی که اعلام بی دینی کرده اند بیشترین تعداد توئیت را تولید می‌کنند. این مقدار به طور متوسط برای هر کاربر ۳۹۷۶.۸ است. مسلمانان با تعداد متوسط ۳۸۳۶.۵ برای هر کاربر در رتبه دوم و بسیار نزدیک به کاربران بی دین هستند. در میان تمام گروه های دینی،‌مسلمانان و یهودیان بالاترین تعداد دوستان و فالوئرها را دارند.
• کاربران مسیحی کمترین تعداد توئیت را دارند. به طور متوسط ۱۹۸۱ توئیت به ازای هر کاربر

• پژوهشگران تعدادی واژه مشخص را تشخیص داده اند که برخی از کاربران برای نشان دادن هویت مذهبی خود به طور پیوسته به کار می‌برند. برای مثال مسیحیان در توئیت های خود به طور مداوم از واژه‌های مسیح،‌دعا،‌نیایش،‌عبادت و خداوند استفاده می‌کنند،‌در حالی که کاربران یکه خود را بی دین نامیده اند از واژه‌های علم،‌تکامل و شواهد علمی استفاده می‌کنند.
• محبوبترین شخصیت مذهبی عضو توئیتر پاپ فرانسیس با چهار و نیم میلیون فالوئر است. بعد از وی ریک وارن،‌دالای لاما،‌ریچارد داوکینز و تیم تیبو را می‌توان نام برد.
به رغم برخی از تفاوت ها این پژوهش نشان داد که گروه های مورد مطالعه شباهت های بسیاری نیز در به کار گیری برخی از واژه ها و موضوعات دارند. کلمه های کلیدی مشترک بین این گروه ها عبارت است از «سعادت»، «زندگی»، «کار» و «عشق». این پژوهش نشان می‌دهد که چطور دین و رسانه‌های اجتماعی در هم تنیده شده‌اند