IID_logo

دالای لاما چین را ستایش کرد.

دالای لاما و ستایش چین

dalai lama

دالای لاما در سخنان ماه نوامبر از رییس جمهور چین به خاطر به رسمیت شناختن بودیسم و دعوت به صلح جهانی تقدیر و تشکر کرد.
هند و چین بر سر مرزهای مشترک بین دو کشور در خط مرزی هیمالیا اختلافات تاریخی بسیاری دارند. روابط چین و هند در ۱۹۵۹ به دلیل تصمیمات رهبر مذهبی تبت، دالای لاما، به کدورت کشیده شد. اما دالای لاما اخیراْ بعد از دیدار رضایت بخش رئیس جمهور چین ِجین پینگ، از هند از وی تشکر و قدر دانی کرد.
دالای لاما اظهار داشت که جین پینگ نسبت به گذشته روشن بین‌تر شده است و واقع گرایانه‌تر فکر می‌کند. دالای لاما معتقد است چین با روندی که از سر گرفته، می‌تواند روابط بهتری با هند برقرار کند. دالای لاما مهمترین مقام مذهبی تبت استِ کشوری که مردم آن سالهاست تحت حکومت چین برای استقلال خود مبارزه می‌کنند.
در خلال دیدار جین پینگ از هندوستان اعتراضات بسیاری علیه چین به دلیل نوع برخورد این کشور با تبت صورت گرفت. بسیاری از تبتی‌های رو به روی هتلی که محل اقامت رییس جمهور چین بود دست به تظاهرات زدند و برخی دیگر تلاش کردند تا مانع از حضور وی در برخی از برنامه‌هایی که برای وی تدارک دیده شده بود شوند. دالای لاما شخصا هیچ یک از این اقدامات را تحریم نکردِ ‌اما بر این باور است که دیدار جین پینگ از هند فرصت فوق العاده‌ای برای مطرح کردن نگرانی‌های تبتی‌هاست. بسیاری از تبتی‌هایی که از کشور خود آواره شده‌اند هم اکنون در هند زندگی می‌کنند. چین همواره نسبت به تبت ادعای مالکیت داشته است. هر از گاهی گزارش هایی مبنی بر شکنجه و تحرکات نظامی علیه مردم تبت در این راستا منتشر می‌شود. بسیاری از مردم امیدوارند که روابط حسنه برقرار شده بین چین و هند،‌ امکان مذاکره مقتدرانه را برای هند به نفع مردم تبت فراهم آورد، به طوری که آزادی‌های مردم تبت بیشتر شود و آواره‌گان بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند.
کاهش تنش بین تبت،‌چین و هند
رییس جمهور چین در سفر خود به هند به نقش تاریخی و فرهنگی بودیسم در چین اشاره کرد و آن را در شکل گیری تمدن چینی حاپز اهمیت بسیار دانست. دالایی لاما رهبر مذهبی تبت اظهار داشت این اولین بار است که یک مقام رسمی از حزب کمونیست چین نقش مذهب در تمدن چین را به رسمیت می‌شناسد.
دالای لاما به خاطر به رسمیت شناخته شدن دین بودایی از سوی رییس جمهور چین او را شایسته تقدیر دانست.
دالای لاما افزود تا آنجا که میدانم تا سی سال پیش هیچ رهبر دیگری از حزب کمونیست چنین احترامی به بودا نشان نداده بود. به همین خاطر توجه به فرهنگ تبت، بودیسم و رهبری بودایی‌ها در این منطقه از جانب چین در خور توجه است.

به نقل از سایت اخبار مذاهب جهان