عتراض دولت ترکیه به حکم دادگاه اتحادیه اروپا درباره حق تصمیم‌گیری درباره حجاب کارکنان

🔸 اعضای کابینه دولت ترکیه از تصمیم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر آزادی کارفرما در تصمیم‌گیری برای حجاب زنان به شدت انتقاد کرد. دولت ترکیه میگوید این تصمیم مشروعیت بخشی نه نژادپرستی است.

دیوان دادگستری اروپا (ECJ) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که کارفرمایان اروپایی می‌توانند استفاده از نمادهای سیاسی، فسلفی یا مذهبی را برای کارکنانشان ممنوع کنند.
ابراهیم کالین سخنگوی دولت طیب اردوغان در واکنش به این تصمیم دادگستری اتحادیه اروپا اظهار داشت این اقدام راه را برای اسلام‌هراسی هموارتر می‌کند. ضمن اینکه چنین تصمیمی اقدامی صریح علیه آزادی زنان مسلمان در محل کار است.

سخنگوی دولت ترکیه میگوید این اقدام می‌تواند سرنوشت زنان مسلمان را به شکل قانونی به دست اسلام‌هراسان سپارد. آیا قرار است آزادی مذهبی شامل مسلمانان نشود.
دیگر وزاری کابینه اردوغان نیز هر یک به شکلی مخالفت خود و دولت ترکیه را با تصمیم اتحادیه اروپا اعلام کردند🔸