اولین حضور پاپ فرانسیس در انظار عمومی بعد از عمل جراحی

پاپ فرانسیس، یک هفته پس از جراحی روده بزرگ، روز یکشنبه ۲۰ تیر برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد. او ده دقیقه در بالکن بیمارستانی در رم ایستاد و از مردم به خاطر دعاهایی که برای بهبود او کرده‌اند، صمیمانه تشکر کرد و مراقبت‌هایی را که از کادر درمانی دریافت کرده‌است «ارزشمند» خواند.

پاپ فرانسیس همچنین گفت خدا را شاکر است که در دیدارهای یکشنبه با مردم خللی ایجاد نشد و هرچند نه ازتراس کاخ واتیکان در میدان سنت پیتر بلکه از تراس بیمارستان با مردم دیدار کرده است.
وی به مسائل روز نیز اشاره کرد و همدردی عمیق خود را با مردم هاییتی ابراز داشت و آرزو کرد آشوب‌ها در این کشور رو به ارامش برود.‌همچنین از ترور رییس جمهور این کشور نیزابراز تاسف کرد.

به گزارش آسوشیتدپرس، پاپ فرانسیس ۸۴ ساله، که یک هفته قبل به خاطر باریک شدن بخشی از روده به خاطر التهاب تحت جراحی روده بزرگ قرار گرفت و بخشی از روده او برداشته شد، رو به بهبودی است و در وضعیت پایداری به سر می برد. ولی هنوز زمان مرخص شدن او از بیمارستان مشخص نیست.

در ابتدای سخنرانی صدای پاپ ضعیف بود ولی مرتب به مخاطبانی که پایین بالکن بیمارستان به استقبال او آمده بودند لبخند می زد. برخی از بیماران بیمارستان نیز برای دیدن پاپ و شنیدن سخنرانی او از تخت‌هایشان بیرون آمده بودند. از جمله تعدادی از کودکانی که در این بیمارستان کاتولیک در حاشیه شهر رم بستری هستند.