5015

دستگیری راهبه فراری در ایتالیا

پلیس ایتالیا گزارش کرده است که یک زن ایتالیایی برای فرار از بازداشت در کسوت یک راهبه به مدت دو سال در یک صومعه خود را از دست قانون پنهان کرده است.

به گزارش پلیس این زن که به جرم کلاهبرداری به دو سال زندان محکوم شده بود بارها با تغییر هویت خود از یک صومعه به صومعه دیگر پناه برده است. مدیران یکی از این صومعه ها به پلیس گفته اند وی خود را خواهر یکی از راهیه گان صومعه شهر مجاور معرفی کرده است. مدیران چند صومعه هم گفته اند او فقط خود را یک راهبه ساده معرفی کرده که در خدمت خداست و توضیح بیشتری نداده است. به یکی از صومعه ها نیز گفته بود به دنبال کمک میگردد و به شدت بیمار است. بیشتر راهبه گانی که با پلیس صحبت کرده اند این زن را فردی بسیار مهربان توصیف کرده اند که به راحتی اعتماد آنها را جلب کرده است.

تا اینکه هفته گذشته بخت و اقبال این کلاهبردار فروگش میکند و در صومعه بندیکتین در ایالت ورس یکی از خواهران راهبه به او شک میکند. این خواهر راهبه میپوید سخنان این زن پر از تناقض بود و هربار داستانش را به یک شکل متفاوت تعریف میکرد. به همین دلیل به او مظنون شدم و با پلیس تماس گرفتم.

پلیس بد از بازجویی مفصل متوجه میشود که این زن همان کلاهبردار سیسیلیایی است که دو سال پیش محکوم به زندان شده و با کارت شناسایی دزدی  در چندین صومعه روزگار گذرانده است.

۸۰ درصد از ایتالیا ئی ها معتقدند تاریخ این کشور پر است از مجرمانی که با تغییر هویت خود و پوشیدن لباس مذهبی از دست قانون گریخته اند. مورد معروف، رئیس مافیای ایتالیا، توتو رینا، است که لباس کشیشها را به تن کرد و به همراه اعضای باند مافیا در کالابریا به عنوان کشیش زندگی میکرد. برناردو پروونزانو نیز از دیگر رهبران مافیا بود که به مدت ۴۳ سال در لباس اسقفی در ایتالیا از دست قانون فرار میکرد. پروونزانو عاقبت در سال ۲۰۰۶ دستگیر شد.