4995

خشم بودائیان برمه از توهین دو گردشگر اروپایی به سرزمین مقدس پاگان

بودائیان برمه به دلیل انتشار یک فیلم مستهجن که در شهر هزار معبد پاگان، از شهرهای مقدس بودائیان، ضبط شده است بسیار خشمگین هستند. این شهر از مقاصد گردشگری میانمار و ثبت سازمان جهانی یونسکو است.
این ویدئو که توسط دو زوج ۲۳ ساله ایتالیایی ضبط شده است روی اینترنت قرار گرفته و سبب خشم و اعتراض بودائیان شده است. آنها این اقدام را توهین به مقدسات مورد احترام بودائیان میدانند. ین دو زوج با لباس نامناسب در کنار یکی از معابد بودائیان از خود فیلم گرفته اند.

کاربران بودائی برمه در شبکه های اجتماعی واکنش شدیدی به این فیلم دوازده دقیقه ای نشان داده اند و نوشته اند پاگان مقدس ترین سرزمین بودائیان است و چنین اسائه ادبی تحمل کردنی نیست. این ویدئو که نزدیک پونصد هزار بازدید کننده از عصر پنج شنبه (زمان ارسال ویدئو) داشته است بیش از دریافت لایک، دیسلایک دریافت کرده است.

مسئولان برمه از مدیران تورهای آسیایی خواسته اند که به مسافران «جاهل» خود درباره مکان هایی که برای بازدید میروند، توضیح کافی بدهند.