3500

حمله رئیس جمهور برزیل به پاپ فرانسیس بر سر جنگلهای آمازون

ژائیر بولسانارو، رئیس جمهور دست راستی برزیل، در پاسخ به درخواست پاپ فرانسیس مبنی بر حفاظت از جنگلهای آمازون با حمله به گروه های فعال محیط زیست آنها را «آشغال» نامیده است.

پاپ فرانسیس روز پنج شنبه گفته بود که آمازون از آن اوست، از آن همه جهان است، و از آن تک تک افرادیست که روی کره زمین زندگی میکنند. بولسانورو دراین باره گفته است پاپ فرانسیس کاتولیکها را علیه برزیل میشوراند، این در حالی است که جنگلهای استرالیا در ابعاد وسیع سوخت اما صدای واتیکان بلند نشد. وی همچنین گفته است شاید پاپ آرژانتینی باشد اما خداوند حتما برزیلی است.

پاپ در بیانیه ای که منتشر کرده از کاتولیکها خواسته است که نسبت به استعمار بومیهای آمازون، جنگل زدایی برای دسترسی به معادن و راه سازی، و آواره و بی پناه شدن مردم ناحیه آمازون ساکت ننشینند و احساس خشم و وظیفه کنند.

این اظهارات مقارن بود با دیدار رئیس جمهور سابق برزیل، خانم لولا دسیلوا با پاپ فرانسیس در واتیکان، خان دسیلوا از مخالفان جدی رئیس جمهور فعلی برزیل است. پاپ فرانسیس استقبال گرمی از خانم دسیلوا به عمل آورده است که در موضع گیری شدید الحن رئیس جمهور فعلی برزیل درباره اظهارات پاپ بی اثر نیست.