5568

مخالفت رهبران LGBTQ شفیلد انگلستان با حضور مشاور مذهبی ترامپ در این شهر

رهبران LGBTQ در شفیلد انگلستان خواهان لغو سفر انتخاباتی فرانکلین گراهام، قویترین متحد مذهبی رونالد ترامپ به این کشور شده آند. آنها میگویند کلیسای اونجلیکهاست و اونجلیکها مهمترین متحد مذهبی دونالد ترامپ است و  دشمن سرسخت اقلیتهای جنسی. کلیسای اونجلیک ازدواج همجنسگرایان را گناهی نابخشودنی میداند.

فرانکلین گراهام فرزند پرنفوذ مبلغ سابق اونجلیستها، بیلی گراهام، پیش از این گفته بود او معتقد از که همجنس گرایان باید به جهنم بروند.

گراهام هم اکنون در تور انتخاباتی فلوریدا به سر میبرد که با اعتراض هزاران مسیحی همراه بوده است. وی قرار است در سال چاری به هشت شهر انگلستان نیز سفر کند. او قرار است در این سفر در ماه ژوئن از منطقه شفیلد نیز دیدار کند که این تصمیم با مخالفتهایی همراه بوده است.

مخالفان حضور گراهام در شفیلد نامه ای را با امضاء ۲۲ نفر از نمایندگان گروه های LGBT منتشر کرده اند. در این نامه آمده است فرانکلین بارها اظهارات همجنس هراسانۀ خود را به اشکال مختلف تکرار کرده است و با توسل به این این افراد را گناهکار و مستحق مجازات تشخیص داده است. ما معتقدیم این عقاید بر خلاف آزادی بیان و آادی عقیده است و حق آزادی مذهبی گروهی از انسانها را به دلیل گرایش جنسی نقض میکند، بنابراین به این وسیله ناخرسندی خود را از حضور وی در شهر شفیلد یا هرجای دیگری اعلام میکنیم.
دیوید گری، رئیس انجمن تراست، که میزبان فرانکلین گرااهم است میگوید از تمام گروه های ادیانی شهر برای مشورت و چاره جویی درباره سفر مشاور مذهبی ترامپ دعوت کرده است. وی افزود با حق آزادی بیان همۀ گروه ها موافق است به شرط آنکه همه گروه ها به برابری با یکدیگر معتقد باشند و آزادی را به معنای آزادی در سرکوب و نفرت پراکنی و سوء استفاده تعبیر نکنند.