مراسم مذهبی عجیبی در پاناما با هفت نفر قربانی

در یک مراسم مذهبی عجیب در جنگلهای پاناما هفت نفر به قتل رسیدند. در این مراسم فرقه ای که به رهبری ده مبلغ مذهبی برگزار شد، هفت نفر از بومیان ساکن جنگل ابتدا شکنجه شدند بعد سوزانده شدند و دست آخر جسد آنها مثله شد. این مرشدان مذهبی میگویند این اقدامات برای پاسکازی آنها از گناهانشان  ضروری بود.

پلیس تا کنون ۱۴ نفر از فرقه مذهبی نگابه بوگله که از بومیان جنگلهای پاناما را که در این مراسم به درخت بسته شده بودند و مورد آزار بدنی قرار گرفته بودند را آزاد کرده است.4396

روز پنج شنبه، رافائل بالویس، دادستان محلی صحنه های وحشتناکی را که در جنگل پاناما کشف شده بود، برای رسانه ها توصیف کرد. به گفته دادستان، بازرسان پلیس بعد از گزارش سه روستایی که از این مراسم گریخته بو به بیمارستانی محلی پناه برده بودند  که برای تحقیق به جنگلهای پاناما مشرف به سواحل کارائیب رفته بودند، این رویداد عجیب را کشف کردند. این گروه مذهبی که نام کلیسای خود را «نور خدا» گذاشته‌اند، مراسم توبه یا کفاره گناه را در کلیسای خود برگزار کرده بودند که با قتل هفت نفر همراه بود.

به گفته دادستان افراد در این کلیسا آیینی را اجرا میکنند که بر اساس آن موظفند بر علیه اراده خود عمل کنند و لازم است برای تربیت نفس با آنها شدیدا بدرفتاری شود. این مراسم به مدت یک هفته در این کلیسا برگزار بود و قرار بود تا یکشنبه ۱۹ ژانویه نیز ادامه پیدا کند. به گزارش پلیس افرادی با بدن عریان در این کلیسا حضور داشتند که آسیبهای بسیاری به بدن خود وارد کرده بودند، از ضربات چاقو تا سوزاندن اندامها.

به گفته پلیس این مراسم همان مراسم باستانی بز قربانی است که برای جبران گناهان یک قوم باید قربانی شود.