اعتراض مسیحیان مهاجر به کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ در کلیسای مگاچرچ میامی

دونالد ترامپ، قرار ست روز جمعه در جمع هواداران اونجلیست خود در کلیسای مادر در میامی، کمپین انتخاباتی خود را برگزار کند. این کلیسا عمدتا مقر مسیحیان مهاجر و آمریکای جنوبی تبار است.
ناظران میگویند ترامپ از این جهت این کلیسای متعلق به مسیحیان مهاجر را انتخاب کرده است تا پاسخی به نشریه معروف مسیحیت امروز داده باشد. در ماه دسامبر نشریه کریستین تودی، با نفوذترین نشریه دینی آمریکا، از مسیحیان خواسته بود در انتخابات آتی نه بزرگی به «رئیس جمهور بی اخلاق و گیج و منگ» آمریکا بگویند و او را از این مقام کنار بگذارند. دونالد ترامپ با حملهبه سرمقاله کریستین تودی آن را دست چپ ترین نشریه آمریکا نامیده بود.
منتقدان میگویند ترام به پاسخ کتبی قانع نشده است و اکنون با گردهم آوردن تشریفاتی رهبران اونجلیست از سراسر آمریکا در کلیسای مادر میامی قصد دارد بار دیگر درباره مهاجران و استثنائهای مد نظر خود سخنرانی جنجالی دیگری را ارائه دهد.
انتخاب مهاجرت پذیرترین شهر آمریکا خشم فعالان مدنی آمریکا را برانگیخته و این انتخاب ترامپ را ریاکارانه و سرپوشی بر سیاستهای ضد مهاجرتی و ظالمانه ترامپ توصیف کرده اند. آنها میگویند برنامه جداسازی فرزندان از والدینشان، قرار دادن فرزندان مهاجران در قفس در مرزهای جنوبی آمریکا اتفاقاتی نیست که بتوان با برگزاری کمپین انتخاباتی در کلیسای مهاجران به راحتی فراموش کرد.
کشیش گویلرمو از رهبران کلیسای اونجلیست و رئیس کمیته بین المللی پادشاه عیسی و همچنین از مشاوران مذهبی وفادار ترامپ میگوید مسیحیان میامی برای شرکت در مراسم کمپین انتخاباتی در کلیسای میامی احساس امنیت نمیکنند، آنها عمدتا مهاجرند و در بین آنها مهاجران غیرقانون ینیز حضور دارند. این مسیحیان میگویند ترامپ ما را مستقیم از داخل کلیسا از آمریکا اخراج میکند، بنابراین به خطر حضور در کلیسا نمی ارزد.
کشیش گویلرمر میگوید من قصد ندارم مسیحیان مهاجر این شهر را در معرض چنین خطر محتملی قرار دهم.