محدودیت در برگزاری جشنهای سال نو میلادی در چین

🔸دولت چین سال جدید میلادی گردهمایی مسیحیان و برگزاری جشنهای عمومی مربوط به آغاز سال نوی مسیحی را ممنوع اعلام کرده است. این خبر به صورت غیر رسمی در راسنه اجتماعی وی چت که رسانه مورد استفاده مردم چین است منتشر شده است. در بخشنامه دولت چین آمده است مدارس باید از برگزاری جشن آغاز سال نوی میلادی و استفاده از مظاهر آن پرهیز کنند زیرا این یک پدیده غربی است که با آیننها و فرهنگ چین مطابقت ندارد. در این بخشنامه آمده است روز عید کریسمس برای مسیحیان زمانی بود که خداوند به صورت انسان در قالب حضرت عیسی به زمین آمد تا مردم را از گناه نجات دهد. در مورد غیر مسیحیان نیز بزرگداشت این روز محلی از اعراب ندارد🔸