تجمع صدها «مخالف مذهبی واکسیناسیون» در مجلس ایالتی نیوجرسی

قانونی که در پی پایان بخشیدن به حکم معافیت نیوجرسی از واکسن زدن دانش‌آموزان است با مخالفت مسیحیان نیوجرسی مواجه شده است. بر اساس قانونی که مجلس ایالتی نیوجرسی در حال تصویب است همه دانش آموزان باید قبل از ورود به مدرسه واکسن‌های ضروری را دریافت کرده باشند. دانش‌آموزان تنها با نظر تخصصی پزشکان میتوانند از این قانون مستثنا باشند و نه به دلایل مذهبی.

با طرح این لایحه در مجلس ایالتی، صدها نفر که معروف به «ضدواکسنها» هستند به سمت مجلس ایلتی نیوجرسی رفتند  تا اعتراض خود را به این قانون بیان کنند.
حامیان تغییر قانون میگویند لازم است کودکان و بزرگسالان در برابر بیماریهای عفونی مثل سیاه سرفه، سرخک و آبله مرغان محافظت شوند.

مخالفان می‌گویند این قانون آنها را از حقوق مذهبیشان محروم میکند. آنها میگویند انسانها حق دارند که برخی مداخله های پزشکی را نپذیرند.

طرح دوباره این قانون در نیوجرسی بعد از آن در مرکز توجه قرار گرفت که بیماری سرخک در سطح این ایالت شایع شد.  بر اساس سازمان بهداشت نیوجرسی، در سال جاری ۱۹ مورد عفونت سرخک در سطح این ایالت گزارش شده است.

چنانچه این قانون تصویب شود، ایالت نیوجرسی ششمین ایالت آمریکاست که قانون معافیت مذهبی واکسیانسیون را لغو میکند. نیویورک، می سی سی پی، کالیفرنیا و ویرجینیا  پیش از نیوجرسی این قانون را لغو کرده بودند.

سناتورهای ایالتی روز پنج شنبه استدلالهای پر شور هر دو گروه موافق و مخالف را بررسی کردند و در نهایت لایحه بعد از ۵ رای موافق از سوی دموکراتها و ۴ رای مخالف از سوی جمهوریخواهان برای بررسی های بیشتر گنار گذاشته شد.