آیا کاتولیکها به ترامپ رای خواهند داد؟

کمتر از یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نتایج نظرسنجی از مردم آمریکا در رای دهی دوباره به ترامپ معلوم شد که نظر کاتولیک‌ها نسبت به نظر جمعیت غیرکاتولیک تفاوت چندانی ندارد. بر اساس این پیمایش دیدگاه سیاسی کاتولیک‌ها نیز هماهنگ با قاطبه مردم آمریکاست. این نظرسنجی که  ۲۰۵۵ شرکت کننده داشت، به مدت یک هفته در دهه سوم ماه گذشته برگزار شد، از این میان ، ۱۲۲۳ نفر خود را کاتولیک معرفی کرده بودند. از آنجا که رای «کاتولیکها» در انتخابات آمریکا همواره تاثیرگذار بوده است، نتایج این پیمایش در پیش بینی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه نسبتا خوبی در اختیار میگذارد. جان دلا ولپ، مسئول موسسه پیمایش رئال کلیر، در این باره گفت: بررسی نظرات و اولویت های کاتولیک ها همیشه راه کوتاه و دقیقی در پیش بینی نتایج انتخابات ریاست جمهوری بوده است . از این رو گمان نمیکنم نتایج فوریه ۲۰۲۰ با نتایج پیمایش موسسه ما تفاوت معنی داری داشته باشد.

وولپ گفت پیمایش موسسه رئال کلیر نشان میدهد که نظرات کاتولیکها تفاوت چندانی با بقیه مردم آمریکا ندارد. بر اساس این پیمایش، ۳۴ درصد از شرکت کنندگان گفته اند بی تردید به ترامپ رای خواهند داد، ۱۹ درصد مردد بوده‌اند اما احتمال رای دادن به ترامپ را منتفی ندانسته اند، ۹ درصد اعلام کرده اند خیلی بعید است به ترامپ رای دهند و ۳۸ درصد نیز گفته اند هرگز به ترامپ رای نمیدهند.