تعلیق ۱۴ عضو محافظه کار انگلیس به دلیل اظهارات اسلام هراسانه در شبکه های اجتماعی

۱۴ عضو حزب محافظه کار به دلیل اظهارات اسلام هراسانه خود در شبکه های اجتماعی از عضویت حزب تعلیق شدند. این مطالب که در توئیتر و فیس بوک به اشتراک گداشته شده بودند از سوی کاربران رصد شده بود.

یکی از اعضای این حزب اخراج همه مسلمانان از کارهایشان را آرزوی کرده بود، فردی دیگر گفته بود که می خواهد از شر همه مساجد در این کشور خلاص شود و نقشه تمام مساجد بریتانیا را ضمیمه مطلب خود کرده بود.

ساییدا ورسی رئیس سابق حزب توری خواهان بررسی این مساله شده است و از اعضای بلند پایه حزب از جمله خانم ترزا می خواسته است که در قبال این اظهارات سکوت نکند. وی اظهار کرده است پدیده اسلام هراسی در بین اعضای حزب محافظه کار انگلستان اولین بار از سوی وی در سال ۲۰۱۶ مطرح شده بود. سخنگوی حزب محافظه کار گفته است تعدادی از این افراد در زمان اظهار این مطالب اسلام هراسانه عضو حزب نبوده اند اما با حزب همکاری داشته اند.

سیاستمداران عالی رتبه انگلیس از جمله «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر نیز با حمایت از درخواست شورای مسلمانان انگلیس خواستار اجرای تحقیقات در این باره شد. همچنین تعدادی از سازمان های غیردولتی داخلی نیز از این درخواست حمایت کردند.

گفتنی است، نزدیک به چهارمیلیون و ۱۰۰ هزار مسلمان در انگلیس زندگی می کنند که ۶٫۳ درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند