Thich-Nhat-Hanh

تیچ نات هان راهبی که معبد خود را به مداوا در غرب ترجیح میدهد

تیچ نات هان، فعال صلح و راهب بودایی ویتنامی میگوید برای درمان تومور مغزی خود که از سال ۲۰۱۴ به آن مبتلاست، به خارج از ویتنام نخواهد رفت. این راهب بودایی معروف که از فعالان جهانی صلح است سالها در تبعید به سر میبرد و سال گذشته اجازه یافت به ویتنام بازگردد. او میگوید تصمیمش برای پیگیری درمان در کشور خود، حاصل برآیند نگاهیست که به زندگی داشته است . او میگوید ترجیح میدهد درمعبد قدیمی و کوچکی که بزرگ شده است بماند و از دنیا برود. این راهب بودایی درباره هنر صلح آمیز زندگی کردن تالیفات بسیاری دارد و افراد بسیاری از سراسر جهان خود را پیرو اموزه های او میدانند. این راهب ضد جنگ در دوران جنگ ویتنام توجه بسیاری را به خود و شیوه مقاومتش دربرابر آمریکائیها جلب کرد.  مارتین لوتر کینگف یک بار تیچ هانت را برای دریافت جایزه صلح نوبل به بنیاد نوبل معرفی کرده بود. در سالهای اخیر نیز با چند دیپلمات غربی ملاقات کرد که زمینه ساز تهیه گزارش مفصل مجله تایم درباره زندگی و افکار وی شد. خبر بیماری تیچ نات هان توسط مجله تایم در رسانه ها منتشر شد.