1024px-Dublin_St._Michans_Church_at_Church_Street_2012_09_28

تخریب دخمه کلیسای مقدس میشان در دوبلین و دزدیدن اجزای یک مومیایی مقدس

به گزارش پلیس دوبلین چند دزد دخمه کلیسای میشان را ویران کنردند و سر مومیایی شده جنازه ای را که به  «قدیس جنگ صلیبی» معروف است از تن چسد جدا کردند. مقامات کلیسا از دزدان درخواست کرده اند قبل از اینکه سر جنازه از بین برود آن را به کلیسا تحویل دهند. این دزدان علاوه بر آسیب زدن به دخمه و تخریب جدی ا« و همچنین بریدن سر مومیایی جنگ صلیبی بقایای مومیایی یک راهبه را نیز از بین برده اند. این مومیایی ها متعلق به قرن سیزدهم میلادی است. نگهبان کلیسا روز گذشته ضمن گشت زنی روزانه متوجه وضعیت غیر عادی این دخمه قدیمی کلیسا شده بود. کلیسای میشان قرن یازدهم میلادی ساخته شده است و از قرن ۱۷ تا قرن نوزدهم محل دفن اجساد افراد مشهور دوبلین بود. این دخمه از سنگ آهک ساخته شده بود زیرا سنگ آهک هوای داخل دخمه را کاملا خشک نگه میدارد که برای نگه داشتن اجساد مومیایی لازم است.  مایکل جکسون، اسقف دوبلین در  این باره گفت اساسا نمیداند چرا باید مردم آنقدر سقوط کرده باشند تا به دخمه قدیمی یک کلیسا که میراث ملی خود آنهاست حمله کنند و آن را تخریب کنند.  وی گفت این افراد نه تنها مومیایی های مقدس را تخریب کرده اند و سر یکی از آنها را دزدیده اند، بلکه چند مومیایی دیگر که از قرون وسطی در این دخمه قرار داشتند را نیز از بین برده اند. او سپسس از دزدان خواست به ندای وجدان خود گوش سپارند و قسمتهای دزدیده شده بدن مومیایی شده اجساد را به محل اصلی آن برگردانند