4500

معذرت خواهی شرکت تولید مشروبات الکلی از هندوها

یک شرکت نوشیدنیهای الکی در ویرجینیای آمریکا به خاطر تولید نوشیدنی الکی که با نام یکی از خدایان هندو روانه بازار کرده است، معذرت خواست.

شرکت آبجوسازی اولده سلیم در بیاینه ای اعلام کرد که نام این آبجو را بر اساس تبلیغات موزیکال شیر خشکی اسپانیایی به نام هانومان انتخاب کرده است و شرکت از محتوای مذهبی این اسم آگاه نبوده است و در سریعترین زمان ممکن در پی راه حل خواهد بود.

رئیس جامعه جهانی هندوئیسم، راجا زد، اولین بار به این نامگذاری اعتراض کرد و آن را بی احترامی به هانومان از خدایان مقدس هندو دانست.

هانومان جزء سه خدای اصلی محسوب می شود،  پادشاه تمام میمونها در زمین است.  

هندوها هانومان را خدای ارادت و محبت می دانند و برای او احترام قائلند و به همین دلیل است که میمونها در هند از اهمیت و احترام برخوردارند و برای آنها معابد ساخته اند .