law-1063249_640

لایحه ای علیه آتئیست های ایالت میسوری

چند قانون گذار در ایالت میسوری قصد تصویب لایحه ۷۲۸ اچ بی را دارند.هدف این لایحه تحت فشار قرار دادن آتئیستهای این ایالت است که خواهان پایبندی به اصل جدایی دین از سیاست در ایالات متحده هستند. بر اساس این قانون در صورت تصویب، افرادی که قصد گشودن پرونده و طرح شکایت علیه موارد نقض قانون جدایی دین از سیاست را دارند، از این پس باید با نام اصلی خود اقدام به این کار کنند. پیش از این به دلیل خطراتی که این افراد را تهدید میکرد و امنیت روانی و فیزیکی آنها را به خطر می انداخت، شکایاتها معمولا با نام مستعار مطرح میشد.  هاردی بیلنگتون نماینده دولت در میسوری که از مخافان این لایحه است میگوید هدف  این لایحه پافشاری بر ارزشهای مسیحی است. آنها میخواهند آتئیست ها را هدف قرار دهند و آنها را تعقیب کنند.

منتقدان میگویند این لایحه ای ضد آمریکایی است و اصل اساسی جدایی دین از سیاست در آمریکا را زیر سوال میبرد. سازمان آتئیستهای آمریکا از مخالفان جدی این لایحه است. اما هاردی بیلینگتون از نمایندگان دولت و تنظیم دهندگان این لایحه میگوید هدف ما حفظ ارزشهای مسیحی و پافشاری بر آنهاست