دادخواست دادستانی ایلینویز علیه کلیسای کاتولیک

بر اساس گزارش مقدماتی منتشر شده از سوی دادستان عمومی ایلینویز درباره جرائم کلیسای کاتولیک، نام ۵۰۰ کشیش متهم به آزار جنسی کودکان مخفی مانده است و اسقف نشین ایالت ایلینویز مانع از تحقیق از این ۵۰۰ عضو شده است. این گزارش همچنین کلیسای کاتولیک را به دلیل سرپوش گذاشتن بر این جرائم و کوتاهی در بررسی و پیگیری پرونده‌ها متهم کرده است. در پایان، این گزارش نتیجه گرفته است که کلیسای کاتولیک کفایت و صلاحیت لازم  در بررسی پرونده آزارهای جنسی را ندارد و به هیمن دلیل این وظیفه به عهده دادستان عمومی است. افزون بر این، در این گزارش آمده است که کلیسای کاتولیک به خودی خود عزمی برای حل این معضل نداشته است و ۵۰۰ متهم به آزار جنسی را پشت سپر دفاعی ود مخفی کرده است. در این گزارش آمده است تا کنون از ۶۹۰ روحانی تحقیقات مفصل به عمل آمده است.

در این گزارش اسقف نشین ایلینویز متهم شده است که نتوانسته است به الزامات اخلاقی پایبند باشد و توضیح مناسبی درباره تخلف‌های کلیسای کاتولیک به اذهان عمومی و قربانیان این رویدادها ارائه دهد. همچنین شکست در ارائه گزارش دقیق درباره رسواییهای کلیسای کاتولیک به این معناست که مسئولان این کلیسا دست کم در ایلینویز هرگز تلاش واقعی برای روشن شدن ابعاد این ماجرا نکرده اند و هرگان پرونده ای علیه کشیشی مطرح شده است، مقامات بالاتر یا از آن چشم پوشیده اند یا بلکل آ« را نادیده گرفته اند. در ادامه این گزارش ذکر شده است که این اولین گزارش درباره تخلفات کلیسای کاتولیک نبوده است اما این آخرین تلاشیست که دادستانی برای رسیدگی به این پرونده ها انجام خواهد داد. ۱۶ وکیل مسئول رسیدگی به دادخواست دادستانی شده‌اند.