640px-Seattle_Spheres_on_May_10_2018

حذف محصولات اسلام ستیزانه از وب سایت آمازون

آمازون تعدادی از محصولات خود از جمله حوله حمام و پادری را بعد از اعتراض مجمع روابط اسلام و آمریکا به دلیل توهین به اسلام و مسلمانان از وب سایت خود حذف کرد. آیاتی از قرآن بر روی این محصولات چاپ شده بود. آمازون در اطلاعیه ای اعلام کرد تمام این محصولات بعد از دریافت شکایت نامه از روی وب سایت حذف و به شرکت تولید کننده مرجوع شده است. مجمع روابط اسلام و آمریکا نیز با انتشار بیانیه ای از شرکت آمازون برای واکنش سریع و جمع آوری این محصولات تشکر کرد. در این بیاینه آمده است امید است این اقدام شرکت بزرگ تجاری آمازون پیامی روشن به افراد و شرکتهایی باشد که میخواهند از طریق نفرت پراکنی و توهین به ادیان کسب منفعت کنند. یکی از سخنگویان شرکت آمازون نیز درمصاحبه ای اعلام کرد شرکت آمازون از این پس نسبت به چنین محصولاتی با دقت و حساسیت مضاعف برخورد خواهد کرد. و اگر فروشندگان از قوانین این شرکت تخطی کنند از فهرست تامین کنندگان کالا در آمازون حذف خواهند شد.