3500

استعفای رهبر جنبش ضد همجنس گرایی کلیسای باپتیستها به دلیل فساد اخلاق

یک کشیش مخالف هم جنس گرایی از کلیسای اونجلیک که رهبر جنبش ضد همجنسگرایان کلیسای باپتیستها به نام Stedfast است، و در جریان کشتار سال ۲۰۱۶ کلوپ شبانه همجنسگراها، قربانیان را «تفاله‌های جامعه» نامیده بود، دوم ژانویه به دلیل فساد اخلاق ناچار به استعفا شد.

دونیه رومره سال ۲۰۱۶ به دلیل موضع گیری درباره حمله به کلوپ همجنس گرایان در اورلاندو، به تیتر اخبار راه یافته بود. در آن حمله ۴۹ نفر کشته شدند. رومرو گفته بود «خداوند باید این اقدام درست را تکمیل کند و مجروحان و بازماندگان این کلوپ را هم هلاک سازد».

کشیش دونیه رومر به غیر از اظهار نظر جنجالی درباره کشته شدگان کلوپ ارلاندو معتقد بود همه همجنس گرایان را باید به دار آویخت.

استیون آندرسون رهبر کلیسای باپتیستها در ویدئویی که در یوتیوب منتشر کرد، دربارۀ استعفای این کشیش جنجالی گفت او مرتکب گناهان وحشتناکی شده است. وحشتناک ترین معصیت او رابطه داشتن با فاحشه‌گان است، گناهان درجه دوم او مصرف ماریجوانا و قمار است.

بعد از اظهارات آندرسون، این کشیش مستعفی با انتشار ویدئویی این سخنان را تایید کرد و گفت

من به محله‌های بدنام میرفتم، به کازینو میرفتم و مست میکردم. من گناهان بسیاری انجام داده ام و شایسته کشیش بودن نیستم.

آدام فنی از اعضای جماعت مذهبی جکسون ویل، وابسته به کلیسای باپتیستها میگوید، این اتفاق تاثیر بسیار منفی بر جماعت کلیسا رو داشته است و باعث شده است که مردم دیگر به کلیسای ما نیایند. اکثریت اعضای این کلیسا، عضویت در این جامعه دینی را لغو کرده اند. وی خواستار بررسی دقیق پروند رومرو شده است.