1594

واتیکان در راه المپیک

واتیکان طی قراردادی که با کمیته المپیک ایتالیا منعقد کرده است، قرار است چند تیم قهرمانی را برای حضور در رقابتهای بین المللی از جمله حضور در المپیک آماده کند.

تا کنون ۶۰ دونده- سوئیس گارد، راهبه، کشیش، داروساز و یک استاد ۶۲ ساله که در کتابخانه حواریان واتیکان کار میکند، به عضویت تیم قهرمانی واتیکان درآمده اند. واتیکان میگوید ورزش بخشی از فرآیند گفتگوی صلح و اتحاد با جهان است.

بر اساس این قرار داد، تیم قهرمانان واتیکان اکنون بخشی از کمیته دو و میدانی ایتالیا هستند و قرار است به عضویت فدراسیون بین المللی قهرمانان در آیند. قرار است این تیم برای رسیدن به میدانهای جهانی کار خود را با حضور در رقابتهای دول اروپا آغاز کند. واتیکان قصددارد قرارداد مشابهی نیز با کمیته پارالمپیک ایتالیا منعقد نکد.

مونسینیور خوزه سانچز د آلامدا، رئیس تیم قهرمانی واتیکان در این باره گفت هدف بلند مدت وآرزوی ما این است که پرچم واتیکان را در میان دیگر تیم های سراسر جهان در افتتاحیه المپیک ببینیم. این حضور بیش از آنکه برای برد و باخت و پیروزی باشد، حضوری نمادین است.