نامۀ بلند پاپ فرانسیس به اسقفان آمریکا

پاپ در نامه ای بسیار مفصل و طولانی به اسقفهای آمریکا به بحرانهای کلیسای کاتولیک در آمریکا پرداخته است و از آنها خواسته است به جای پس رفتن و عقب نشینی، رویکردی جدید در مدیریت کلیسا اتخاذ کنند.

پاپ فرانسیس از تمام اسقفهای جهان دعوت کرده است تا ماه آینده با حضور در واتیکان به مساله رسوائیهای جنسی بپردازند که آتش آن از آمریکا شعله ور شد.

پاپ فرانسیس در این نامه خطاب به اسقفان آمریکا گفته است، اعتبار کلیسای کاتولیک به دلیل گناه کشیشان آسیب جدی خورده است، اما آسیب جبران ناپذیر را اسقفان و مقامات کلیسا با سرپوش گذاشتن و انکار این گناهان به پیکر کلیسا وارد کرده اند.

پاپ فرانسیس در این نامه نوشته است آنقدر نگران وضعیت کلیسای کاتولیک در آمریکاست که آرزو داشته است خودش شخصا در نشست اسقفان آ»ریکا شرکت کند اما به دلایل لجستیکی قادر به انجام این کار نیست.