2048

هشتگ «رداء مانع نیست»، شیوه اعتراض راهبان بودایی ژاپن به پلیس راهور

راهبان بودایی در ژاپن ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی ارسال میکنند تا ثابت کنند لباس بلند راهبه‌گی مانع رانندگی نیست.

این ویدئوها بعد از آن ارسال شد که پلیس ژاپن یکی از راهبان بودایی را بخاطر پوشیدن ردای بلند بودایی در حین رانندگی شش هزار ین جریمه کرد و در برگ جریمه، پوشیدن ردا را  علت جریمه ذکر کرده بود.

این اتفاق باعث همبستگی راهبان بودایی در ارسال ویدئوهای متنوعی به شبکه های اجتماعی شد. آنها با لباس بلند بودایی از اسکیت کردن تا گیتار نوازی تا رانندگی  و فعالیتهای دیگر فیلم برداری کرده اند و در فضای مجازی قرار داده اند.

این ویدئوها که با هشتگ عبا مانع نیست، ارسال میشود، در بین مردم ژاپن بازخورد بسیار مثبتی داشته است و آنها این اتحاد و هدلی بین راهبان بودایی را تحسین آمیز توصیف کرده اند.