ورود سومین زن هندو به معبد ساباریمالا در هند

بعد از ورود تاریخی دو زن به معبد مقدس ساباریمالا، در ایالت هند، و شدت گرفتن خشونتهای و اعتراضها به ورود این دو زن به معبد، که یک کشته و چند زخمی به جا گذاشت، سومین زن نیز امروز وارد معبد ساباریمالا شد.
بنا بر اخبار اختصاصی موسسه گفتگوی ادیان، این دو زن که تا پیش از سپیده دم روز چهارشنبه وارد معبد شده بودند، همچنان تحت حفاظت پلیس هستند.
سومین زنی که امروز وارد معبد شده است، اهل سریلانکاست. او چهل و هفت ساله است و خود را از زائران معبد میداند. وی به پلیس گفته است که حوادث خشونت بار چند روز گذشته را دنبال کرده است، اما از آنجا که خود را از مومنان این معبد میداند، همواره آرزوی حضور در این مکان مقدس را داشته است.
هزاران هندوی خشمگین که بسیاری از آنها زنان هستند، با رفع ممنوعیت حضور زنان ده تا پنجاه سال به دلیل قاعدگی در معابد هندو مخالفند و این قانون را سبب خشم خدای این معبد میدانند.
یکی از مقامات حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» ضمن اعتراض به ورود دو زن به معبد «آیاپا» خواستار برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز شد. رئیس این حزب در ایالت کرالا ورود زنان به این معبد را «توطئه حاکمان بی دین» دانست که «به دنبال تخریب معابد هندو هستند.»
به گفته پلیس در اعراضات اخیر تا کنون ۱۳۶۹ نفر بازداشت شده اند و از روز جمعه شرایط تحت کنترل پلیس درآمده است