4928

تعریف «اسلام هراسی» در پارلمان انگلیس

درحالی که به تازگی مبحث ارائه تعریف برای اسلام هراسی در پارلمان انگلستان ارائه شده است سازمانهای اسلامی انگلیس از ترزا می، جرمی کوربن و دیگر رهبران احزاب انگلیس خواسته اند تا با توجه به اکراه پارلمان از تصویب قوانین ضد اسلام هراسی، این اقدام مهم را ناتمام رها نکنند و تعریف دقیقی از اسلام هراسی ارائه کنند.

در گزارشی که گروهی از نمایندگان پارلمان انگلیس در هفته گذشته منتشرکردند، آمده است: اسلام هراسی ریشه در نژادپرستی دارد و نوعی نژادپرستی است که تجلیات ظاهری و باطنی مسلمان بودن را هدف قرار داده است.

کنشگران مدنی فعال در مساله ارائه تعریف مشخص از اسلام هراسی قصد دارند این واقعیت را در جامعه تبیین کنند که اگرچه مسلمانان دارای نژآد واحد نیستند، اما رفتارهای تبعیض آمیز و خشونت آمیز علیه آن ها یک گونه نژادپرستی مشخص است.

پروفسور سلمان سعید از دانشگاه لیدز و عبدالکریم واکیل از کالج کینگز لندن می گویند: مخالفت با اسلام هراسی یا ارائه تعریف درست از این واژه چیز جدیدی نیست. اسلام هراسی، نژادپرستی است و نام گذاری و مبارزه با آن یک درخواست حقوقی ویژه نیست بلکه به حقوق مدنی مربوط می شود.