نگرانی پاپ فرانسیس از رواج هم جنس گرایی

پاپ فرانسیس در مصاحبه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد گفته است به شدت نگران «موضوع جدی» همجنس‌گرایی است، او میگوید این موضوع تبدیل به «مدروز» شده است و روحانیون را نیز حساس کرده است.

رهبر کاتولیک‌های جهان او در گفت‌وگویی به مناسبت انتشار کتاب مصاحبه‌اش با آلکساندر آوی ملو، کشیش شیلیایی و پروفسور یزدان‌شناسی، روز دوشنبه ۱۱ آذر (۳ نوامبر) گفته است: به نظر میرسد در جوامع امروزی همجنسگرایی حتی به مد تبدیل شده است و این ذهنیت در کلیسا نیز نفوذ کرده است.

پاپ میگوید این مساله یست که در ابتدا کلیسا از ا« غفلت کرد و اکنون به شدت نگران آن است.

و در رابطه با وجود همجنسگرایی در سطوح مختلف کلیسای کاتولیک نیز گفته است که این مسئله بسیار جدی است و شاید نشانه عدم برخورد درست با آن باشد. او خواسته است که به افرادی که “تمایل به همجنس‌گرایی در آنها به شدت ریشه‌دار است” اجازه شرکت در سمینارهای کلیسا داده نشود.

پاپ فرانسیس درهمین مصاحبه نیز تاکید کرده است که کشیش‌های همجنسگرا و مردان و زنان روحانی باید به طور کامل به امر “تجرد” وفادار باشند و با احساس مسئولیت کامل به وظایف‌شان عمل کنند. به گفته پاپ: «بهتر است این کشیش‌ها وظیفه کشیشی و زندگی روحانی را کنار بگذارند تا این که زندگی دوگانه‌ای داشته باشند.». گفتنی است که در کلیسای کاتولیک کشیش‌ها خود را به تجرد و بی‌همسری متعهد می‌کنند