تنها ۴۳ درصد از آمریکائیها در سال ۲۰۱۸ خود را مذهبی میدانند

موسسه پیمایشی خانوده آمریکایی نتایج تحقیقات خود درباره مذهب در جامعه امریکا در سال ۲۰۱۸ را به تازگی منتشر کرده است و بر جنبه‌های مختلف زندگی در جامعه آمریکا پرتو تازه ای افکنده است. در این تحقیق به مسائلی مثل نگاه آمریکائیها به ازدواج، سیاست و تفاوت این نگرشها بر اساس تغییر مفهوم مذهب پرداخته شده است.مهمترین یافته این پیمایش این است که شیوه هویت یابی مردم آمریکا تغییر جدی یافته است. پیش از این آمریکائیها در تعریف هویت خود ابتدا به مذهبی که داشتند اشاره میکردند اما اکنون مایلند خود را به عنوان پدر و مادر یا افراد متاهل هویت یابی کنند. محققان میگویند این تنها نشانۀ کمرنگ شدن مذهب در جامعه آمریکا نیست، بلکه در این پیمایش معلوم شد که ۴۳ درصد افراد مذهب را عنصر مهمی در تعیین هویت خود و تعریف شخصیت خود به حساب نمی‌آورند با این حال مذهب در آمریکا همچنان نسبت به عواملی مثل نژاد یا حزب سیاسی برای تعریف هویت نقش مهمتری دارد. به استثنای سیاه پوستان آمریکا و آمریکایی-لاتین‌هایی که هویت نژادی خود را در تعیین هویت خود عامل اساسی میدانند. افرادی که مذهب خود را برای معرفی هویت خود بسیار مهم میدانستند به طور مساوی به کلیسای کاتولیک و پروتستان متعلقند.

نتیجه جالب دیگر این پیمایش در میان افرادی که خود را به شدت مذهبی معرفی کرده بودند اولویت بندی موضوعات زندگی بود. از افراد خواسته شده بود که از بین موضوعاتی مثل سکس، همزیستی، ازدواج و فرزندآوری اولئیتهای خود را به ترتیب مشخص کنند. افراد مذهبی ازدواج را اولویت اول خود مطرح کرده بودند. تمام این افراد رابطه جنسی را تنها در صورت ازدواج مجاز اعلام کرده‌اند.

۴۰ درصد از افراد شرکت کننده نیز مذهب را برای یک زندگی شکوفا و کامل ضروری دانسته بودند. این درصد در مقایسه با نتایج سال گذشته تغییری نداشته است.