5bfd65c41d0000e501313646

اقدام ستایش برانگیز کلیسایی در هلند در حمایت از یک خانواده پناهجو

کلیسایی در هلند بعد از اطلاع از حکم اخراج یک خانواده پناهجو از این کشور، مراسم عشای ربانی خود را از روز یکشنبه، ۲۶ اکتبر به طور بی وقفه ادامه داده است.
بر اساس قوانین هلند، پلیس حق ورود به هیچ کلیسایی را در زمان برگزاری مراسم عشای ربانی ندارد.
بر اساس همین قانون جمعیت این کلیسا برای کمک به این خانواده پناهجوی ارمنی که پنج سال است ساکن هلندند، و ممانعت از اخراج آنها، در اقدامی ویژه مراسم عشای ربانی را بی وقفه ادامه داده‌اند.
کلیسای بتل، متعلق به کلیسای پروتستان است و اعضای آن در حمایت از پناهجویان بسیار فعالند. آنها همچنین از وزرای دولت دعوت کرده اند که برای حمایت از این خانواده پناهجو به مراسم عشای ربانی آنها بپیوندند. علاوه بر این از مردم عادی نیز دعوت شده است که صحن کلیسا را در حمایت از پناهجویان خالی نگذارند.
این کلیسا به رسانه‌ها اعلام کرده است که برای حکم دادگاه احترام قائل است اما اعضای این کلیسا خود را بر سر دو راهی اخلاق و قانون میدانند و ترجیحشان پیروی از حکم اخلاق است.