elightenmentstupa

فشار دولت روسیه بر بودائیان این کشور

انتقادهای شدیدی علیه فدراسیون روسیه به دلیل شیوۀ برخورد با پیروان ادیان در این کشور مطرح است. جدیدترین پرونده‌ای مطرح علیه روسیه،بدرفتاری با بودائیان است. بر اساس گزارشها، گنبد روشنگری، معبدی بودایی در  مسکو، به تازگی هدف حملات دولت مسکو قرار گرفته است. این معبد که به سه جواهر نیز معروف است تحت نظر رهبران بودایی تبت است. این معبد در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است و تنها چند سال بعد از افتتاح در آرامش به فعالیت‌هایش ادامه داده است. بعد از مدتها سختگیرهای دولتی در مورد فعالیت‌های این معبد، سرانجام وزارت فرهنگ روسیه در سال ۲۰۱۶ ساختمان این معبد را غیرقانونی اعلام کرد و تا حدودی دست به تخریب بنای این معبد زد. از آن زمان تاکنون دسترسی بودائیان به این تنها معبد بودایی در مسکو قطع شده است.

دخالت سازمانهای بین المللی نیز برای بازگشایی مجدد این معبد و تعمیر آن تا کنون به نتیجه نرسیده است. در ماه سپتامبر دولت روسیه در صدد تخریب کامل این بنا برآمد که با مخالفت گسترده مردم و بودائیان مواجه شد. این نخستین بار نیست که روسیه در سالهای اخیر فضا را برای فعالیتهای مذهبی در این کشور تنگ کرده است.

روسیه تمایل دارد تنها مذهب رسمی در این کشور، مسیحیت ارتدوکس باشد.