گزارش خشونت در فضای مجازی: مبارزه علیه خشونت یا تبلیغ خشونت

گب، شبکه اجتماعی محبوب فعالان آلترناتیو جناح راست و ملی گرایان سفید پوست آمریکایی، که بعد از حمله یکی از کاربران آن  به کنیسه یهودیان نیویورک و قتل ۱۱ نفر، از دسترس خارج شده بود، بار دیگر در دنیای مجازی فعال شده است. این شبکه اجتماعی به یهودی ستیزی و ترویج سخنان نفرت پراکنانه علیه اقلیتهای دینی و نژادی متهم است.

آنها در یاداشتی در وب سایت خود نوشته‌اند تلاش دشمنان آژادی بیان برای مای حذف ما شکست خورده است و ما قدرتمندتر از قبل برگشته‌ایم. این تازه آغاز راه ماست و خداوند همه کسانی را که باعث شدند ما از دسترس خارج شویم مرحمت کند.

آنها تشکر یژه ای هم از رسانه‌های کرده اند که با مطرح کردن نام انها باعث شده اند، در صدر فهرست موتورهای جستجو قرار گیرند.