25598241613_dfeb836525_h

کارزار مبارزه با نفرت پراکنی دینی در شبکه های اجتماعی

گروه‌های مدافع حقوق شهروندی آمریکا  کارزاری برای پایان بخشیدن به نفرت پراکنی دینی و قومی رسانه‌ها در این کشور به راه انداخته‌اند.  این کارزار از مدتی پیش آغاز شده بود اما موج جدید فعالیت آنها بعد از حمله یهودی ستیزان به کنیسه ای یهودیان شروع شده است. افرادی که به این کنیسه حمله کردند شبکه ای اجتماعی بهوب سایتی به آدرس Gab.com طراحی کرده بودند که در آن سخنان نفرت پراکنانه علیه یهودیان منتشر میکردند. در جریان حمله به کنیسه پیترسبورگ یازده یهودی کشته شدند.

فعالان این کارزار میگویند حتی نفرت پراکنی در سایت های اینترنتی و رسانه های اجتماعی سبب قدرت گرفتن گروه های نژاد پرست و اقیلت ستیز و افراطی میشود. افرادی که عضو شبکه یهودی ستیزان بودند گمان نمیکردند قرار است این سخنان به حمله فیزیکی ختم شود. اما تحریک احساسات نژاد پرستانه و دین ستیزانه همیشه به فاجعه منجر خواهد شد.

بعد از حادثه شارلوت ویل نیز فشار کمپین مبارزه با سخنان نفرت پراکنانه در رسانه های اجتماعی، گردانددگان فیس بوک را وادار کرد تا نسبت به بیان حد تحمل این دست از سخنان مواضع خود را به روشنی بیان کنند و به گروه های نژاد پرست و اقلیت ستیز اجازه فعالیت در این وب سایت داده نشود.