5000

موضع دولت چین در قبال مسلمانان ایغور: از انکار تا افتخار

تلویزیون دولتی چین بعد از مدتها سکوت درباره گزارش کمیته حقوق بشر سازمان درباره زندانی کردن یک میلیون مسلمان اویغو در مراکز موسوم به مقابله با افراط‌گرایی و وضعیت دردناک آنها در این کمپ‌ها، هفته گذشته گزارشی درباره نحوه زندگی مسلمانان و اداره کمپ سین کیانگ پخش کرد.

بر اساس این گزارش پانزده دقیقه‌ای، زندانیان مسلمان در این مرکز علاوه بر سواد آموزی مشغول آموزش مهارت‌های حرفه‌ای مثل خیاطی، نجاری و صنایع دستی و دیگر هستند و همۀ سلول‌های این زندادن دارای تهویه مناسب و مبلمان مناسب است. یک دختر جوان در مصاحبه با خبرنگار چینی درباره زندگی در این کمپ میگوید: اگر من اینجا در حال آموزش و یادگیری نبودم، نمیتوانم تصور کنم چه بلایی بر سرم می‌آمد، حتما به افراط گرایان مسلمان میپیوستم و زندگیم را نابود میکردم.

3000 (1)

این گزارش کوتاه در حالی از تلویزیون چین پخش شد، که دولت به مدت چندین ماه وجود چنین کمپهایی را منکر شده بود. اما اکنون مقامات رسمی سعی میکنند این مکانها را به عنوان اردوگاه های آموزشی رایگان جلوه دهند، برنامه ای شبیه اردوهای آموزشی تابستانی.

تیموسی  گراس، از محققان موسسه رز هولمن که سیاستهای قومی و مذهبی دولت چین دنبال میکند درباره این گزارش به گاردین گفت: حزب کمونیست چین تسلط خود را بر روایتهای دولتی از تبعیض مذهبی و قومی از دست داده است. در عرض چند هفته مقامات رسمی چین از انکار شدیدالحن وجود کمپهای نگهداری اجباری مسلمانان، به ساخت برنامه ای تبلیغاتی درباره تلاش چین برای آموزش مسلمانان رسیده اند. آنها با افتخار این کمپها را نشانۀ نوع دوستی حزب کمونیسم میدانند.

کانال تلگرام:

https://t.me/religions