7216

جنجال بر سر دعوت دانشمند مسلمان به مراسم عشای ربانی کلیسای دانشگاه اکسفورد

دعوت یک روحانی مسلمان از سوی کلیسای اکسفورد برای سخنرانی در مراسم عشای ربانی این کلیسا، سبب اعتراض سنت‌گرایان مسیحی شده است.
منورالحسین که سال گذشته به دلیل خدمات بین الادیانی خود  و بخصوص تلاشهایش در زمینه بهبود روابط ادیان و جامعه  مدال افتخار ملکه انگلستان را دریافت کرده بود، از سوی لوئیس ریچاردسون،  معاون رئیس دانشگاه آکسفورد، دعوت شده بود تا مراسم عشای ربانی کلیسای دانشگاه آکسفورد را اجرا کند.

این دعوت با اعتراض مقامات محافظه کار کلیسای انگلیس و کلیسای اکسفورد مواجه شده است. اسقف کرانمر در وبلاگ خود به عنوان اعتراض نوشته است: من هنوز متوجه نشده ام چطور ممکن است یک امام مسلمان بتواند مراسم آیینی عشای ربانی را که نیاز به ایمان مسیحی دارد و باید بر اساس قواعد خاص کلیسای انگلستان انجام شود، به جا آورد. از نظر کلیسا این رفتارهای بدعت آمیز محکوم است.

اسقف نشین اکسفورد در پی اعتراض اسقف کرانمر تا کنون ۱۲ شکایت نامه فقط از سه ناحیه محلی دریافت کرده است

اما در بیانیۀ رسمی دانشگاه آمده است: دانشگاه مقدم حسین المنور را در مراسم عشای ربانی این دانشگاه گرامی میدارد. منور اولین فردی نیست که با دینی غیر مسیحی برای موعظه در عشای ربانی به این دانشگاه دعوت شده باشد. حضور حسین در مراسم یکشنیه آینده نشانۀ تعهد محکم کلیسا، دانشگاه و جماعت های دینی به گفتگوها و تعاملات بین‌الادیانی است.