5aa6a39a1e000057107ae32e

دستگیری راه انداز کمپین «روز تنبیه مسلمانان» در بریتانیا

مردی بریتانیایی در دادگاه به جرم  راه اندازی کمپینی نژاد پرستانه علیه مسلمانان محکوم شد. وی در نامه هایی که به سراسر بریتانیا ارسال میکرد خواهان اعمال خشونت علیه مسلمانان و اقلیت‌های نژادی در یک روز خاص شده بود.

پرنهام روز جمعه گذشته با ۱۵ اتهام از جمله تشویق به قتل مسلمانان و بمب گذاری مجرم شناخته شد. به گزارش بی بی سی حکم او احتمالاً حبس ابد خواهد بود.

این مرد نژاد پرست که کمپین روز تنبیه مسلمانان  را در ۲۰۱۶ راه اندازی کرده بود و سالانه در روز ۳ آوریل با ارسال نامه های تهدید آمیز به مساجد و سازمانها دولتی از جمله به دفتر نخست وزیر و ملکه، از آنها نیز دعوت میکرد تا به کمپین حشونت علیه مسلمانان بپیوندند.

پرنهایم در ماه ژوئن بعد از بررسی دی ان آ و اثر انگشتی که روی برخی از نامه‌های باقی مانده بود، توسط پلیس شناسیایی و دستگیر شد.