ضرورت حضور مسیحیان در خاورمیانه

همایش پل صلح به میزبانی موسسه سنت ایجیدیو در بولونیا دیروز به کار خود خاتمه داد. در این مراسم رهبران و کارشناسان دینی درباره موضوعات متعددی از جمله همزیستی ادیان در مناطق مختلف جهان بحث و گفتگو کردند. خانم فهیمه موسوی نژاد نیز با سخنرانی درباره ضرورت حضور مسیحیان در خاورمیانه به نمایندگی از موسسه گفتگوی ادیان، سخنان خود را در نشست تخصصی ۱۵ اکتبر ارائه کردند.

در این سخنرانی ضمن اشاره به خاستگاه ادیان ابراهیمی که همه در خارومیانه بوده‌اند،تاریخچه مختصرصی از همزیستی مسلمانان و مسیحیان در این منطقه بیان شد، سپس با پرداختن به تحولات چند سال اخیر که نقطه عطف آن بهار عربی و سپس پیدایش داعش در منطقه بود، به تغییراتی که در سالهای اخبر در زندگی و پراکندگی جمعیتی اقلیت های دینی در منطقه شده است اشاره شد و بر چالش‌ها و خطراتی تاکید شد تهدیدهایی مثل افراط گری دینی، بنیاد گرایی و بر هم خوردن پراکندگی جمعیت ادیان، دامنگیر منطقه خواهد کرد. در بخشی از این سخنرانی آمده است:

حضور اقلیت های دینی رسمی در نهایت به نفع منطقه و ثبات اجتماعی و سیاسی آن است. در اسلام و در قرآن به خوبی و بازبانی پر از تکریم از مسیحیان یاد میشود و این سنت قرآنی تاثیر به سزایی در نحوه زیست مسالمت آمیز مسیحیان و مسلمانان داشته است. از ابتدای ظهور اسلام، مسیحان حضورشان به رسمیت شناخته شده است و در مقاطعی نقشی بزرگ در تکوین علم و تمدن و فرهنگ سرزمین خاورمیانه، در واقع سرزمین خودشان ایفا کرده اند. در دوران معاصر هم عموم آنان در فعالیت های استقلال-طلبانه مشارکت داشته و هنوز هم تعلق خاطر عمیقی نسبت به سرزمین و فرهنگ و هویت خود دارند. این حق آنان است که به عنوان شهروندانی اصیل زندگانی شرافتمندانه ای داشته باشند و بتوانند در حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور خود مشارکت نمایند.