3888

برگزاری دوره آموزشی «اداره مساجد» برای زنان در بریتانیا

سازمان مسلمانان پیشروی بریتانیا دوره ای شش ماهه برای آموزش اداره مساجد به زنان راه اندازی کرده است.

هم اکنون بیست زن در این دوره که از سوی شورای مسلمانان بریتانیا برگزار میشود شرکت کرده اند، هدف از این طرح آموزش زنان برای تصدی جایگاه مدیریت مساجد است.

در این دوره آموزش انفرادی مربیگری به زنان مسلمان ارائه میشود، و با بازدید از مساجدی که از کیفیت مدیریت بالایی بهره مند هستند تجربۀ عملی اداره مسجد نیز به آنها منتقل خواهد شد. علاوه بر این آموزشهای خطابه و وعظ در رسانه و در برنامه های زنده اجتماعی نیز بخشی از این دوره آموزشی است.

شورای مسلمانان بریتانیا قرار است همایشی درباره «آینده مساجد» در نیمه اکتبر در منچستر برگزار کند. در این برنامه، جلسه ای نیز درباره مشارکت زنان در هیات امناء و دیگر نهادها از جمله اداره اماکن عبادی و برنامه های اجتماعی برگزار خواهد شد.

به گفته کمیسیون خیریه این شورا، تعداد کمی از مساجد انگلستان در هیات مدیره یا هیات امناء از زنان استفاده می کنند و مردان نسبت به زنان در اداره مساجد در اولویت قرار دارند.