3805

موافقت کلیسای مورمون با قانونی شدن مصرف ماری جوانا به دلایل پزشکی

کلیسای مورمون اعلام کرد تحت شرایط خاصی که به فرماندار ایالت یوتا ارائه کرده است حامی لایحه ایست که مصرف ماری جوانا را برای مصارف پزشکی آزاد مجاز میکند..

این کلیسا پیش ازطرح رسمی این لایحه در روز سه شنبه گذشته از مخالفان سرسخت آن بود. قرار است پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا این قانون تصویب شود.

گری هربرت فرماندار یوتا در این زمینه گفت او از قانونگذاران خواسته است به رغم نگرانی‌های ایجاد شده، تا پیش از انتخابات میان دوره این ایالت یک جلسه ویژه برای بحث درباره این قانون برگزار شود. در صورتی که لایحه تصویب شود، بر اساس شرایط کلیسای مورمون مفاد آن بازنگری خواهد شد و اگر تصویب نشود، چارچوب جدیدی برای بررسی مجدد آ« در نظر گرفته خواهد شد.

ایالت یوتا از محافظه کارترین ایالات آمریکاست و در حالی این لایحه را مطرح کرده است که در سی ایالات دیگر آمریکا مصرف پزشکی ماری جوانا از مدتها پیش قانونی اعلام شده است.

در ایالت یوتا که از ایالات مذهبی آمریکا به شمار میرود نگرانیهای بی شماری درباره افزایش مصرف بی رویه ماری جوانا به بهانه آژاد شدن مصرف پزشکی آن صورت گرفته است، اما اکنون رهبر کلیسای مورمونها در این ایالت میگوید کلیسا مایل است بخشی از تلاشهایی باشد که «درد و رنج انسانها را کاهش می‌دهد»