1328

ناامنی مردگان به دلیل کمبود فضا در قبرستان توتنهام انگلیس

پلیس بریتانیا بعد از پیدا شدن بخش هایی از چند جمجمه شکسته و استخوان‌های بدن انسان در گورستان توتنهام دست به تحقیقاتی در این زمینه زده است.  گروهی از افرادی که خواهان پیگری این ماجرا شده اند میگویند آنها نگرانند که عده ای به خاطر کمبود فضا برای تدفین درگذشتگان، برای استفاده مجدد قبرهای قدیمی را شکافته باشند.

بیشتر استخوانها توسط گروه اقدام قبرستان توتنهام کشف شده است. پلیس و پزشک قانونی تایید کرده اند که استخوانهای کشف شده در ماه های اخیر بقایای بدن انسان هستند.

قبرستان توتنهام متعلق به شرکت خصوصی اسکس است که مالک دو قبرستان خصوصی دیگر در لندن است. این قبرستان بزرگترین قبرستان مسلمانها در بریتانیا است و مراسم تدفین در این قبرستان به شیوه اسلامی انجام میشود.

پلیس لندن در این باره گفت هرچند اکنون در بریتانیا از هر پنج متوفی، چهار نفر سوزانده میشود اما همچنان خانواده های ترک و مسلمان مایل به خاکسپاری درگذشتگان خود هستند و این اتفاق آنها را به شدت نگران کرده است.