5447

لغو حکم ورود زنان به معابد مقدس هند

دادگاه عالی هند حکم منع ورود زنان و دختران را در ایام قاعدگی به معبد مقدس ساباریمالا، از معروفترین معابد هندو در جنوب کرالا لغو کرد.. در حکم این دادگاه آمده است حق برابر عبادت برای زنان و مردان در تمام روزها دلیل این حکم است.
سالانه ده ها میلیون نفر از معبد ساباریمالا دیدن می‌کنند. مقامات این معبد ضمن اعتراض به حکم دادگاه عالی هند گفته‌اند منع ورود زنان ۱۰ تا ۵۰ سال به این معبد به دلیل حفظ قداست این مکان است و این ممنوعیت ریشه در سنت باستانی هندوها داشته است.
دیپاک میسرا، از مقامات این معبد در دادگاه عالی هند، بالاترین مقام قضایی این کشور گفته است این ممنوعیت بخش مهم و جدایی ناپذیر از احکام مذهبی هندوست و دادگاه نمیتواند این حرام را حلال کند. زیرا این مساله ابداً به زیست شناسی و فیزیولوژی مربوط نیست و هیچ آزمایش و یا دلیل علمی نمیتواند این ممنوعیت مشروع را لغو کند.
این سومین حکم دینی است که در یک ماه گذشته در دادگاهی عالی هند لغو شده است
هفته گذشته دادگاه عالی هند اعلام کرد زنای محصنه از این پس در این کشور جرم کیفری به شمار نمی‌رود.
در اوایل ماه سپتامبر نیز دادگاه عالی هند در حکمی تاریخی رای داد که همجنسگرایی در این کشور دیگر جرم کیفری محسوب نمی‌شود.