4619

اتحاد شهرداران دانمارک علیه طرح رد شهروندی مسلمانان به دلیل «دست ندادن»

مخالفت با طرح رد شهروندی مهاجران مسلمان به دلیل امتناع از دست دادن با نامحرم، در دانمارک روز به روز بیشتر میشود. اکنون شهردادران شهرهای مختلف دانمارک هم پیمان شده اند تا چنین قانونی را نادیده بگیرند.

کسپر اولسن، شهردار  شهر مرکزی کرتمایند، خواهان برچیده شدن طرح هایی است که مصافحه نکردن را دلیل رد شهروندی مهاجران عنوان میکنند. وی در این باره به گاردین گفت، کاملاً بی معنی است که وزیر مهاجرت یک کشور وقت خود را صرف چنین مسئله‌ای کند.

شهردار شهر ایشوژ نیز گفته است این طرح کاملا غیر منطقی و غیر قانونی است. دانمارک کشوری آزاد است و این طرح حاصل اتحاد گروه های اسلام ستیز و دست راستی و محافظه کار است. ما امیدواریم مجلس تن به تصویب چنین طرح هایی ندهد.

ز سوی دیگر وزیر مهاجرت دانمارک اخیراً گفته است دست دادن در دانمارک بخشی از فرهنگ متمدنانه این کشور و نشان دهنده احترام متقابل افراد به یکدیگر است.
مسلمانان به دلایل مذهبی به افراد نامحرم دست نمیدهند و همین مساله باعث ایجاد مسائلی در برخی از کشورهای اروپایی شده است. سال ۲۰۱۵ یک راننده مسلمان به دلیل امتناع از دست دادن به کارفرمایش، به پرداخت ۱۲۰۰ یورو محکوم شد.