5616

وضع قوانین جدید پوششی و رفتاری برای گردشگران غربی در جزیره هندو نشین بالی

مقامات بالی میگویند دیگر به گردشگران غربی اجازه نمیدهند با لباس نامناسب در معابد مقدس این جزیره حضور پیدا کنند. آنها از کاهش کیفیت گردشگرانی که شئونات را رعایت نمینند ابراز تاسف کرده اند.
اکا سواتی معاون فرماندار بالی گفته است رفتارهای وهن آمیز گردشگرانی که به معابد هندو می آیند نگران کننده است.
وی گفت مقامات بالی تصمیم گرفته اند قوانین وضع کنند که احترام این معابد حفظ شود و فرهنگ و آداب و رسوم هندوها بیش از این در معرض تهدید قرار نگیرد.
بالی در سالهای اخیر به یکی از مقاصد گردشگری جذاب برای غربیان تبدیل شده است. سال ۲۰۱۷، بیش از پنج میلیون گردشگر از معابد هندوی این منطقه دیدار کرده اند.
سخت گیری مقامات بالی بعد از انتشار عکسی از یک گردشگر دانمارکی افزایش یافت که با وضعیتی نامناسب در جایگاه مقدس معبد لینگی پادماسانا، از مقدس ترین معابد هندو، نشسته بود.

Capture

شورای مذهبی هندو با استناد به قانون منع توهین به مقدسات اندونزی از پلیس خواسته است تا حادثه معبد پادماسانا را پیگیری کند و گردشگر خاطی را مطابق قانون محاکمه کند.
اعضای تازه منصوب شده فرمانداری بالی که تنها دو هفته است سکان اداره این جزیره را به عهده گرفته اند، معتقدند حضور گردشگران اثر بسیار منفی بر فضای جزیره گذاشته است و در صددند تا با تصویب قوانین پوششی و رفتاری، فرهنگ مذهبی حاکم بر جزیره را حفظ کنند.
آنها میگویند گردشگران برای عکس گرفتن از مجسمه های خدایان اویزان میشوند، یا با لباس نامناسب در کنار خدایان هندو عکس میگیرند.