پاپ اسقف‌های جهان را برای هم اندیشی درباره بحران آژار جنسی در کلیسا به واتیکان فراخواند

پاپ فرانسیس نمایندگان تمام مناطق اسقف نشین کلیسای کاتولیک در سراسر جهان  را برای هم اندیشی درباره پیشگیری از آزار جنسی در کلیسا به واتیکان فراخوانده است، شواهد نشان میدهد که آزار جنسی در کلیسای کاتولیک مساله ای فراگیر در تمام نقاط جهان است وفقط به جهان آنگلوساکسون محدود نمی‌شود.

مجمع مشاوران اصلی پاپ این خبر را یک روز قبل از دیدار پاپ فرانسیس با رهبران کلیساهای کاتولیک آمریکا اعلام کردند. رسوائیهای آزار جنسی در کلیسای کاتولیک آمریکا اخیراً خبرساز شده بود.

این هم اندیشی از ۲۱ تا ۲۴ فوریه با حضور صد اسقف از سرار جهان برگزار خواهد شداخیراً کارلو ماریا ویگانو، یکی از اسقف های اعظم کلیسای کاتولیک در ادعانامه ای ۱۱ صفحه ای اسامی افرادی را منتشر کرد که به گفته وی از اتهام سوءاستفاده جنسی علیه تئودور مک کریک، کاردینال سابق اطلاع داشتند..

کارلو ماریا ویگانو در ادعانامه خود که در جریان سفر پاپ به ایرلند منتشر شد خواستار کناره گیری رهبر کاتولیکهای جهان به همراه دیگر کاردینال ها و اسقف هایی شده است که به گفته وی از اتهام سوءاستفاده جنسی از کودکان علیه تئودور مک کریک اطلاع داشتند.

فراخوان اسقف‍ها به واتیکان در راستای زمزمه‌هایی تعبیر شده است  که درباره عدم کفایت پاپ فرانسیس به گوش می‌رسد.