Sistina-interno

مدیر گروه کر نمازخانه سیستین متهم به پولشویی شد

بنا بر بیانیه رسمی واتیکان، اعضای گروه کر نمازخانه سیستین به دلیل آنچه پولشویی نامیده شده است، تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. به گزارش واتیکان این گروه موسیقی درآمد حاصل از کنسرتها و دیگر برنامه های فرهنگی را به یک حساب نامرتبط بانکی در ایتالیا منتقل می‌کردند.  تنها کسانی که به این حساب دسترسی داشتند پالوبلا مدیر ارکستر نمازخانه سیستین بود و پدر ناردلا که ضمانت این فرد غیر روحانی را برای این سمت به عهده گرفته بود. این دونفر، ذخیره این حساب را صرف امورات شخصی میکردند. واتیکان اعلام کرده است بعد از این بازجویی، اتهام دومی نیز متوجه پالوبلاست که طبق شکایت برخی از خانواده‌ها با اعضای کر با خشونت و آزاردهنده صحبت میکرده است. اما در بیانیه رسمی واتیکان درباره این بازجویی دوم سخنی به میان نیامده است

واتیکان بعد از انتشار گزارشی در یک روزنامه ایتالیایی درباره معاملات خارج از عرف گروه کر، ناچار به علنی کردن این فساد مالی داخلی شد. پاپ فرانسیس به طور مستقیم دستوری پیگیری این مساله را صادر کرده است.