Pope_Francis_Malacanang_7

نامه پاپ فرانسیس به بنده گان خدا: به کفاره گناه کشیشان دعا بخوانید و روزه بگیرید

پاپ در نامه ای که خطاب به «بنده‌گان خدا» نوشته است از خواننده‌گان نامه درخواست کرده است  به عنوان نوعی کفاره برای جرائم جنسی که گشیشان انجام داده‌اند، دعا کنند و روزه بگیرند.  این نامه در پی گزارشی منتشر شد که جزئیات بسیار دردناکی را درباره سوء استفاده کشیشان اسقف نشین پنسیلوانیا از هزاران کودک افشا کرده بود.  پاپ پذیرفته است که واتیکان در حق قربانیان کوتاهی کرده و آنها را رها کرده است. نامه با آیۀ ۱۲٫۲۶ رساله قرنطینیان شروع شده است: اگر عضوی از جامعه رنج بکشد، تمام اعضای دیگر آن جامعه نیز با او
رنج می‌کشند.وی در ادامه نامه تایید کرده است که عذرخواهی کلیسا به هیچ وجه جبران کننده آسیبهایی که به قربانیان این جرائم رسیده، نیست. وی گفته است این زخمهای روانی به ندرت درمان میشوند. وی ساختار کلیسا را به خاطر ایجاد چنین دردهای دل شکنانه‌ای سرزنش کرده است. پاپ فرانسیس در این نامه از برنامه‌هایی گفته است که برای پیشگیری از چنین سوء استفاده‌هایی طراحی شده و همچنین قول داده است که تمام حاطیان تنبیه شوند. وی همچنین در پایان از مردم خواسته است برای قربانیان دعا بخوانند و روزه بگیرند