FloridaInGod2

نصب تابلوی «ما به خدا اعتماد داریم» در مدارس فلوریدا اجباری شد

فرماندار جمهوریخواه فلوریدا موفق به تصویب قانون یدر مجلس ایالتی شده است که بر اساس آن تمام مدارس دولتی ایالت فلوریدا باید شعار «ما به خدا اعتماد داریم« را در ساختمان مدارس و کلاسهای درس نصب کنند. این شعار باید در جایی نصب شود که به وضوح دیده شودری اسکات فرماندار فلوریدا شخصاً پیگیر این قانون بود و در ماه مارس توانست آن را به تصویب برساند. این قانون از ماه آگوست در مدارس این ایلت لازم الاجراست. این شعار بر روی دلار آمریکا نیز نوشته شده است. یکی از نمایندگان طرفدار این قانون به رسانه ها گفته است این شعار زیبا باید بر تمام در و دیوار آمریکا نوشته شود و کودکان بر اساس آن تربیت شوند. او با اشاره به حوادث تیراندازیهای خونین در مدارس آ»ریکا بخصوص تیراندازی دبیرستان پارکلند، گفت اگر این جملات مذهبی در زوایایی که خوبی دیده میشوند، آویزان شده بود و دانش آموزان هر روز این متنهای مذهبی زیبا را میدیدند، چنین اتفاقاتی رخ نمیداد.  او گفت خداوند نور است و مدارس آمریکا به این نور احتیاج دارند.