942

بازگشت مجسمه نهصد ساله بودا از حراجی لندن به خانه‌اش در هند

یک مجسمه قرن دوازدهمی بوداکه نزدیک شصت سال پیش به سرقت رفته بودبعد از کشف در یک حراجی در لندن، به هند عودت داده شد.

این مجسمه برنزی یکی از چهارده مجسمه دزدیده شده در ۱۹۶۱ از موزه باستانشناسی نالاندای در شرق هند است. گفته می‌شود این مجسمه چندین دست چرخیده است تا اینکه سرانجام در سالهای اخیر به دست دلالان اتیغه از هند خارج و در حراجی لندن در معرض فروش قرار داده شده است.

بازگشت این مجسمه به هند با روز استقلال هند همزمان شده است.
این مجسمه توسط انجمن تحقیق جرائم هنری در حراج لندن کشف شد. این انجمن غیرانتفاعی برای حفاظت از میراث فرهنگی بین المللی تلاش میکند.
پلیس میگوید دلالان و مالکان فعلی این مجسمه از تاریخ آن بی خبر بودند و بعد از اینکه درباره این مجسمه مطلع شدند با بازگرداندن آن به هند وافقت کردند.