8488442858_daae344795_z-1

پاپ بندیکت شانزدهم متهم به یهودی ستیزی شد

چندین متکلم مسیحی پاپ بندیکت شانزدهم را به یهودی ستیزی متهم کرده‌اند. این اتهامات بعد از آن صورت گرفت که کتاب بخشش و کار بدون پشیمانی در نشریه کومونیو منتشر شد. این نشریه آلمانی زبان اولین بار ۱۹۷۲ منتشر شد و از مهمترین نشریات الهیات مسیحی محسوب میشود. در شماره آگوست و جولای ۲۰۱۷ با موضوع روابط واتیکان با دیگر ادیان جهان مقالاتی چاپ شد که به روابط واتیکان با یهودیان نیز پرداخته بود. در یکی از این مقالات مطالبی مطرح شد که جنجال بسیاری هم در میان رهبران یهودی و هم رهبران مسیحی برانگیخت. این مقاله اسنادی را از میان نامه ها و سخنرانیهای پاپ بندیکت شانزدهم منتشر کرده بود که نشان میداد پاپ بندیکت به رغم نمایش عمومی حمایت از یهودیان و حضور در کنیسه های یهودی یا دیدار از اردوگاه های نازیها، افکار یهودی ستیزانه داشته سات. همۀ متکلمان مسیحی با این موضوع گیری مقاله کمینو موافق نیستند و پاپ را مخالف یهودیان نمیدانند، اما اکثر آنها اقدامات پاپ رد حمایت از یهودیان را نمایشی میدانند و حتی استعفای پاپ بندیکت شانزدهم را که اولین استعفای یک پاپ از مقام پاپی در تاریخ واتیکان است را مربوط به همین مواضع یهودی ستیزانه وی تفسیر میکنند